Hotel Amadeus


Hvitfeldtsgatan 20
302 96 Halmstad
​​​​​​​
Telefon: 035-166 000
E-post: info@amadeus.nu

Hitta till Hotel Amadeus

Från E6 norr / riksväg 26

 • Följ norra infarten från E6/26 mot centrum.
 • Vid fjärde trafikljuset sväng vänster in på Fogdegatan.
 • Efter ca 50 meter sväng höger in på Bissmarksgatan.
 • Kör till Bissmarksgatans slut och sväng vänster in på Backhausgatan.
 • Efter ca 50 meter sväng höger in på Stenvinkelsgatan.
 • Hotel Amadeus ligger i korsningen Stenvinkelsgatan / Hvitfeldtsgatan på höger sida.

Från E6 söder / riksväg 25

 • Från E6 söder, följ Laholmsvägen mot centrum.
 • Från riksväg 25, följ Växjövägen mot centrum.
 • Kör rakt fram i rondell in på Enslövsvägen och fortsätt 900 meter fram till trafikljus.
 • Sväng höger in på Laholmsvägen. Kör över Nissan vidare mot rondellen på Slottsgatan.
 • Kör rakt fram i rondellen in på Timmermansleden.
 • Efter ca 100 meter, sväng höger vid första trafikljuset efter rondellen in på Skepparegatan.
 • Kör till Skepparegatans slut och sväng höger in på Brogatan.
 • Efter ca 50 meter, sväng vänster in på Hvitfeldtsgatan.
 • Hotel Amadeus ligger i korsningen Stenvinkelsgatan / Hvitfeldtsgatan på höger sida.

Från tågstationen (gående)

 • Följ Bredgatan (rakt fram från stationsbyggnaden) ända ner till Nissan.
 • Tag först höger in på Strandgatan och gå sedan över Slottsgatan vid övergångsstället.
 • Snedda över parken med Picassos skulptur och gå över Österbron.
 • Följ Brogatan rakt fram ca 400 meter fram till Karl XI:s väg.
 • Gå över Karl XI:s väg och fortsätt längs Brogatan rakt fram. Tag andra gatan till höger.
 • Hotel Amadeus ligger i korsningen Stenvinkelsgatan / Hvitfeldtsgatan på höger sida.